Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy – Härkila.com

Hos Outfit International A/S prioriterar vi datasäkerhet och sekretess högt. I föreliggande personuppgiftspolicy slås tydliga riktlinjer fast för hur Outfit International A/S behandlar dina personuppgifter. Nedan redogör vi för hur vi använder de personuppgifter du lämnar eller skickar in när du besöker vår hemsida och när du använder de olika tjänsterna på vår hemsida.


1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna hemsida drivs och ägs av:

Outfit International A/S, Greve Main 10, DK-2670 Greve
Org.nr. 15 04 98 47
Tel. +(46) 840 30 9106
E-post: webshop@harkila.com


2. Kontakt

info@outfitinternational.com


3. Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras i samband med att vi samlar in personuppgifter om dig. De personuppgifter vi samlar in kan till exempel inbegripa ditt namn din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och liknande uppgifter som identifierar dig, information om ett köp online och om din navigering på hemsidan.

I anslutning till att uppgifterna lämnas kommer det alltid att framgå om de har uppgetts frivilligt eller behövs för att genomföra önskad åtgärd, till exempel för att genomföra ett köp du vill göra i vår webbshop.

Dina personuppgifter samlas in i något av nedanstående fall:

- när du köper varor online på harkila.com,
- när du prenumererar på harkila.com nyhetsbrev,
- när du registrerar ett kundkonto på harkila.com,
- när du anmäler dig till harkila.com kundklubb/lojalitetsklubb online och
- när du deltar i någon tävling på harkila.com.

Även om du använder din e-postadress vid fler än ett av ovannämnda tillfällen kommer dina uppgifter att samlas ihop och sparas på ett ställe. Det betyder t.ex. att dina uppgifter kan återanvändas när du handlar hos oss och samtidigt slipper du få marknadsföringsmaterial från harkila.com flera gånger.


4. Så används personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i följande syften:

- fullgöra beställningar i vår webbshop,

- prenumeration på nyhetsbrev,

- administration av kundklubb/lojalitetsklubb,

- administration av användarkonto/-profil,

- deltagande i tävlingar och andra arrangemang,

- utskick av annat marknadsföringsmaterial, däribland inbjudningar till evenemang och tilldelning av värdekoder,

- insamling och utvärdering av konsumentrecensioner,

- översikt över köphistorik,

- statistik samt

- andra marknadsföringsåtgärder.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du dessförinnan har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det, med mindre vi enligt lag har möjlighet att kontakta dig utan att du först lämnar ditt samtycke.

Outfit International A/S för statistik över vilka delar av webbplatsen våra användare besöker och över vilka produkter användarna föredrar. Sådana data omfattar inte några personuppgifter. Tack vare de data som samlas in får vi insikter i hur användare använder webbplatsen. Dessa upplysningar används för att förbättra hemsidan. Däremot använder vi data om alla våra användares navigering för att få insikter om hur de som grupp använder harkila.com och försöker utifrån det göra webbsidan bättre. Vi kan inte se var du kommer ifrån eller vart du surfar på internet när du lämnar vår webbplats. Dessutom samlar vi in information om vilka produkter våra användare som grupp föredrar. Den informationen används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte och lämnar inte på något annat sätt vidare information om våra användares användning av och navigering på våra webbsidor. Och vi säljer inte eller lämnar information om dina köp vidare till tredje man.


5. Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter lämnas i princip inte vidare till tredje man utan din tillåtelse.  Uppgifter som används för varuleveranser lämnas dock vidare till det transportföretag Outfit International A/S använder.

Vidare kan det under vissa omständigheter och enligt lag krävas att uppgifter lämnas vidare till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan uppgifter lämnas vidare till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Vid omstrukturering eller annan försäljning helt eller delvis av företaget ska eventuell överföring i detta sammanhang ske i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.


6. Överföring till personuppgiftsbiträde

Vad gäller lagring och hantering av dina personuppgifter är Outfit International A/S ensam personuppgiftsansvarig. Det innebär att Outfit International A/S ansvarar för de uppgifter vi samlar in om dig och definierar i vilket syfte personuppgifterna får behandlas, hur och av vem.

Dina personuppgifter överförs till Outfit International A/S:s samarbetspartner, vilka tillhandahåller tjänster å Outfit International A/S:s vägnar, t.ex. i anslutning till utskick av nyhetsbrev. Dessa samarbetspartner behandlar personuppgifterna endast å Outfit International A/S:s vägnar och i enlighet med Outfit International A/S:s instruktioner.


7. Hur vi samlar in uppgifter om dig

De uppgifter vi behandlar om dig har oftast samlats in direkt från dig. Vi kan behandla uppgifter om dig som samlats in hos tredje man, som online-källor, t.ex. sociala media som Instagram och Facebook, eller

våra samarbetspartner.

Om vi behandlar uppgifter om dig som samlats in från tredje man skickar vi dig ett meddelande som innehåller kontaktuppgifterna för den personuppgiftsansvarige, syftena med behandlingen, den rättsliga grunden, vilka kategorier av personuppgifter som berörs m.m.


8. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre har behov av att behandla dem för att uppnå ett eller flera av de syften som framgår ovan under punkt 4. Uppgifterna kan emellertid behandlas och sparas längre i anonymiserad form.


9. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om hur cookies används i vår Cookie-policy, som finns här:  https://se.harkila.com/sv-se/cookie​


10. Säkerhet

Vi har genomfört säkerhetsåtgärder för att säkra att våra interna rutiner lever upp till våra höga standarder i fråga om säkerhet. Vi eftersträvar därför att så långt möjligt skydda dina personuppgifters kvalitet och integritet.


11. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få kännedom om vilken information vi behandlar om dig, men med vissa undantag enligt lag. Vidare har du rätt att invända mot insamlingen och den vidare behandlingen av dina uppgifter, däribland mot profilering/automatiska beslut. Dessutom har du rätt att enligt bestämmelserna härom få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade. Vidare har du rätt att få uppgifter om dig själv som du har lämnat till oss utlämnade till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


12. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett eventuellt samtycke som du har lämnat. Vi raderar sedan dina uppgifter, med mindre vi kan fortsätta med behandlingen på annan grund. Vill du återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på webshop@harkila.com

eller per telefon +(46) 840 30 9106


13. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår hemsida kan inbegripa länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller för deras praxis i anslutning till insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanar vi dig att läsa innehavarens policy i fråga om skydd för personuppgifter och andra relevanta policy.


14. Ändring av uppgifter m.m.

Vill du att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personuppgifter som vi har registrerat om dig, vill få åtkomst av de personuppgifter som behandlas om dig eller om du har någon fråga som rör ovanstående riktlinjer, kan du vända dig till oss på webshop@harkila.com

eller per telefon +(46) 840 30 9106


15. Klagomål

Vill du klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt vad som anges i punkt 14 ovan. Du kan också kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.